Kjell Karlsen: Missa norvegica

Gloria: Aleneste Gud i Himmerig

Joachim Dorfmüller, Orgel